Välkommen till Z-Klimat!

Vi är ett företag med specialinriktning på energibesparing på större fastighetsbestånd/ägare, t ex bostadsföretag, industrilokaler, skolor m.m. Vi bedriver även fastighetsförvaltning.

Z-Klimat är specialiserade på injustering av värmesystem, både 1- och 2-rörssystem enligt Lågflödesmetoden.

Vi finns på Björkgatan 4 i Uppsala.


Öppettider:
Vardagar 07.00-16.00

Oftast anträffbar på mobilen hela dagarna.


Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss!