Tjänster

Vi är ett företag med specialinriktning på energibesparing på större fastighetsbestånd/ägare, t ex bostadsföretag, industrilokaler, skolor m.m. Vi bedriver även fastighetsförvaltning.

Z-Klimat är specialiserade på injustering av värmesystem, både 1- och 2-rörssystem enligt Lågflödesmetoden.

Vi har en mängd tjänster att erbjuda. Exempel på dessa är:

• Energibesiktningar
• Ombyggnad av undercentraler
• Byte av radratorventiler
• Injustering av värmesystem
• Felsökning vid driftproblem
• Framtagning av åtgärdsprogram
• Dimensionering och försäljning av t ex värmeväxlare, cirkulationspumpar,
  radratorventiler och termostater (känselkroppar)